Souhlas se zpracováváním osobních údajů


Uděluji tímto do odvolání tohoto souhlas podnikající fyzické osobě Ing. Vladimíru Znamínkovi, Strašov 9, PSČ 533 16, IČO: 61186058, jakožto správci osobních údajů, souhlas s tím, aby zpracovával moje osobní údaje. To vše pro marketingové účely. Tento souhlas uděluji dobrovolně a jsem si vědom toho, že ho mohu kdykoliv odvolat. Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů - „GDPR“, dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů - „ZOOÚ“ a dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů.

Máte nějaké dotazy?


Využijte našeho kontaktního formuláře pro spojení s námi.